Specjalizujemy się w obsłudze prawnej Klientów indywidualnych i przedsiębiorców działających we wszystkich przewidzianych prawem formach zapewniając poufność i profesjonalizm działania.

Świadczymy usługi prawne, w tym w szczególności
zajmujemy się zagadnieniami z zakresu:

 • prawa umów gospodarczych,
 • prawa cywilnego,
 • prawa medycznego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa spółek,
 • prawa konkurencji,
 • prawa pracy,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa egzekucyjnego,
 • prawa wykonywania inwestycji budowlanych,
 • prawa konsumenckiego.


Nasze doradztwo obejmuje między innymi:
 • proces tworzenia, przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidacji spółek,
 • opracowywanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • badanie i regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • umowy dotyczące praw autorskich,
 • sporządzanie opinii prawnych.


Istotną częścią świadczonej przez nas pomocy prawnej jest:
 • występowanie przed sądami państwowymi i arbitrażowymi,
 • występowanie w postępowaniach administracyjnych,
 • stała obsługa prawna firm,
 • uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników,
 • występowanie przed urzędami.

Prawnicy Kancelarii zrzeszeni są w samorządzie zawodowym – Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług i nakłada obowiązek przestrzegania najwyższych standardów etycznych świadczenia pomocy prawnej określonych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.