Kancelaria powstała w maju 2009r. i ma swoją siedzibę w Częstochowie. Dzięki połączeniu pasji, wiedzy i zdobytej praktyki już od kilku lat poszerza zakres swojej działalności, wspierając Klientów specjalistyczną wiedzą. Standardem pracy Kancelarii jest szybka i otwarta komunikacja oraz przejrzystość rozliczeń, zaś kompetencje, staranne przygotowanie i troska o dobro Klienta to nadrzędne wartości. Kancelaria świadczy usługi na wysokim poziomie merytorycznym kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej, co ma związek m.in. ze stałym pogłębianiem wiedzy na temat przepisów prawa polskiego i europejskiego oraz praktyki organów w zakresie ich wykładni i stosowania. Celem działania Kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego, dostarczenie skutecznych rozwiązań zaistniałych problemów, pomoc w zrozumieniu potencjalnego ryzyka prawnego oraz wskazanie sposobów jego zminimalizowania. Atutem Kancelarii jest świadczenie usług z wykorzystaniem nie tylko wiedzy i doświadczenia ale także ze znacznym zaangażowaniem, co przyczynia się do sukcesów partnerów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z ofertą.